Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 10 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza przeciw
2 Edyta Johannssen za
3 Cezary Kazirod za
4 Piotr Małek przeciw
5 Marian Moskwa przeciw
6 Dorota Papuga przeciw
7 Justyna Pietras przeciw
8 Jarosław Skwarek przeciw
9 Adam Sobolewski za
10 Monika Tkaczyk za
11 Edward Trejnis przeciw
12 Renata Rubik przeciw
13 Monika Ruzik przeciw
14 Małgorzata Zaborowska przeciw
15 Andrzej Toboła nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza przeciw
2 Edyta Johannssen za
3 Cezary Kazirod za
4 Piotr Małek za
5 Marian Moskwa przeciw
6 Dorota Papuga przeciw
7 Justyna Pietras przeciw
8 Jarosław Skwarek przeciw
9 Adam Sobolewski za
10 Monika Tkaczyk za
11 Edward Trejnis przeciw
12 Renata Rubik przeciw
13 Monika Ruzik przeciw
14 Małgorzata Zaborowska przeciw
15 Andrzej Toboła nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 3 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 4 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 4 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza przeciw
2 Edyta Johannssen za
3 Cezary Kazirod za
4 Piotr Małek przeciw
5 Marian Moskwa przeciw
6 Dorota Papuga przeciw
7 Justyna Pietras przeciw
8 Jarosław Skwarek przeciw
9 Adam Sobolewski za
10 Monika Tkaczyk za
11 Edward Trejnis przeciw
12 Renata Rubik przeciw
13 Monika Ruzik przeciw
14 Małgorzata Zaborowska przeciw
15 Andrzej Toboła nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 3 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza za
2 Edyta Johannssen przeciw
3 Cezary Kazirod przeciw
4 Marian Moskwa za
5 Dorota Papuga za
6 Justyna Pietras za
7 Jarosław Skwarek za
8 Adam Sobolewski przeciw
9 Monika Tkaczyk wstrzymał się
10 Edward Trejnis za
11 Renata Rubik za
12 Monika Ruzik za
13 Małgorzata Zaborowska za
14 Piotr Małek nieoddany
15 Andrzej Toboła nieobecny