Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza za
2 Edyta Johannssen za
3 Cezary Kazirod wstrzymał się
4 Piotr Małek za
5 Marian Moskwa za
6 Justyna Pietras za
7 Jarosław Skwarek za
8 Adam Sobolewski przeciw
9 Monika Tkaczyk wstrzymał się
10 Andrzej Toboła za
11 Monika Ruzik za
12 Małgorzata Zaborowska za
13 Dorota Papuga nieobecny
14 Edward Trejnis nieobecny
15 Renata Rubik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 7 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza za
2 Edyta Johannssen wstrzymał się
3 Cezary Kazirod wstrzymał się
4 Piotr Małek wstrzymał się
5 Marian Moskwa za
6 Justyna Pietras wstrzymał się
7 Jarosław Skwarek wstrzymał się
8 Adam Sobolewski przeciw
9 Monika Tkaczyk wstrzymał się
10 Andrzej Toboła za
11 Monika Ruzik za
12 Małgorzata Zaborowska wstrzymał się
13 Dorota Papuga nieobecny
14 Edward Trejnis nieobecny
15 Renata Rubik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 8 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Grusza przeciw
2 Edyta Johannssen za
3 Cezary Kazirod za
4 Piotr Małek przeciw
5 Marian Moskwa przeciw
6 Justyna Pietras przeciw
7 Jarosław Skwarek przeciw
8 Adam Sobolewski za
9 Monika Tkaczyk za
10 Andrzej Toboła przeciw
11 Monika Ruzik przeciw
12 Małgorzata Zaborowska przeciw
13 Dorota Papuga nieobecny
14 Edward Trejnis nieobecny
15 Renata Rubik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3