Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zwrotu nadebranej subwencji oświatowej

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-01-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Sobolewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-13