Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. przedłożenia decyzji środowiskowej dotyczącej uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania w postaci budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Barwice oraz szczgółowych zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w 2010 roku

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Tkaczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-11