Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez wyznaczenie miejsca dla pieszych na ul. Woj.Polskiego

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Zaborowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-10