Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie remontu lub poprawy jakości ulicy Nowej

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Zaborowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-10