Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania karno-skarbowego wobec pracownika

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2018-11-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Sobolewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-06