Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez naprawę przepustu na wysokości - koniec ulicy Wiśniowej ( uszkodzone przejście przez rzeczkę), kierunek Górki, Śmilcz

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady
data wpływu: 2019-08-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Zaborowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-13