Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przedłożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z brakiem informacji dla rolników z terenu Gminy Barwice, co do przetargu działki nr 37/11 obręb Jeziorki o powierzchni 38,8840 ha.

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2020-01-15, data przekazania: 2020-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Tkaczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-31