Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji w zakresie przyznanych za 2019r rok nagród finansowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Barwicach

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2020-01-15, data przekazania: 2020-01-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Tkaczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: Referat Finansowo - Budżetowy, data odpowiedzi: 2020-01-31