Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja radnej Moniki Tkaczyk dot. telefonii komórkowej 5G

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-07-05, data przekazania: 2019-07-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Tkaczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-12