Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 11.12.2018r.

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-01-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Sobolewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-11