Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przedstawienia kserokopii faktur

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-01-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Tkaczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-23