Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-30 II/5/18
Komisja Komunalna stała 2018-11-30 II/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-30 II/3/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-30 II/4/18
Komisja Spraw Społecznych stała 2018-11-30 II/5/18