Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

W sprawie projektu "Szkoła Nauki, Przygody, Współpracy"

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2018-11-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Sobolewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-03