Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie budowy dwóch dodatkowych Otwartych Stref Aktywności w Barwicach

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Małek przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-26