Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie w sprawie możliwości podłączenia miejscowości do sieci gazowej

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-04-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Papuga radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-12