Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie montażu dwóch progów zwalniających

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-07-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Małek przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-29