Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie zamontowania znaku ograniczenia prędkości lub progu zwalniającego oraz chodnika na drodze powiatowej 1250Z (dzialka nr 225) w miejscowości Łeknica

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2019-09-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dorota Papuga radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-16