Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. udzielenia odpowiedzi w sprawie deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości - spółki ZGM

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barwic
data wpływu: 2018-12-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Sobolewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barwic

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-21