Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Gmina Barwice

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
52 - rozwiń zapytanie uzupełniające w sprawie rozliczenia drogi rowerowej. zapytanie Adam Sobolewski 2023-08-30 2023-09-14
51 - rozwiń zapytanie w sprawie odbioru ścieżki rowerowej- naliczana kara umowna za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy. zapytanie Adam Sobolewski 2023-07-10 2023-09-29
50 - rozwiń Zapytanie w sprawie awansu wewnętrznego Sekretarza Gminy w kontekście wystąpienia pokontrolnego RIO. zapytanie Adam Sobolewski 2023-06-13 2023-06-29
49 - rozwiń Zapytanie w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku Sekretarza Gminy. zapytanie Adam Sobolewski 2023-03-16 2023-03-29
48 - rozwiń Zapytanie w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko Sekretarza Gminy. zapytanie Adam Sobolewski 2023-02-27 2023-03-08
47 - rozwiń Interpelacja w sprawie odstrzału dziko występujących osobników wilka. interpelacja Edyta Johannssen 2023-01-26 2023-02-09
46 - rozwiń Interpelacja w sprawie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. interpelacja Edyta Johannssen 2023-01-12 2023-01-20
45 - rozwiń Interpelacja w sprawie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. interpelacja Cezary Kazirod 2023-01-11 2023-01-20
44 - rozwiń Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu wymianę nawierzchni na drodze wojewódzkiej 171 z miejscowości Barwice do miejscowości Polne. interpelacja Dorota Papuga 2022-02-21 2022-03-02
43 - rozwiń Interpelacja w sprawie interwencji i zabezpieczenia budynku wieży ciśnień. interpelacja Jarosław Skwarek 2022-01-27 2022-02-08
42 - rozwiń Interpelacja w sprawie skutecznego odprowadzenia wód opadowych w miejscowości Przybkowo. interpelacja Andrzej Toboła 2021-10-07 2021-10-18
41 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr. 12762 prawa strona drogi Przybkowo-Parchlino interpelacja Andrzej Toboła 2021-10-07 2021-10-18
40 - rozwiń Zapytanie Radnego w sprawie uczęszczania dzieci do przedszkola od 01.09.20221 roku interpelacja Adam Sobolewski 2021-08-05 2021-08-17
39 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy mostu na rzeczce Gęsia w Barwicach-koniec ulicy wiśniowej. interpelacja Małgorzata Zaborowska 2021-03-29 2021-04-08
38 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego na wysokości osiedla oraz montażu dwóch lamp solarnych w sąsiedztwie garaży. interpelacja Małgorzata Zaborowska 2021-03-29 2021-04-07
37 - rozwiń Zapytanie radnego w sprawie kserokopii pism wychodzących z Urzędu Miejskiego w Barwicach na podstawie których Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku wydał zgodę na dysponowanie swoimi nieruchomościami na cele budowlane prowadzonej inwestycji przez Gminę, oraz zapytanie w sprawie działki nr. 14/1 obręb 0003. zapytanie Adam Sobolewski 2021-03-16 2021-03-29
36 - rozwiń Interpelacja radnego Piotra Małka w sprawie podjęcia działań związanych z naprawą niedziałających lamp oświetleniowych na łączniku pomiędzy ul. Małą a ul. Bolesława Chrobrego interpelacja Piotr Małek 2020-12-16 2020-12-21
35 - rozwiń Interpelacja radnego Andrzeja Toboły w sprawie zamontowania lustra drogowego w miejscowości Przybkowo interpelacja Andrzej Toboła 2020-09-30 2020-10-06
34 - rozwiń Zapytanie radnego Edwarda Trejnisa w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą zieleni gminnej i zadrzewień oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych na terenach wiejskich ( w sołectwach) zapytanie Edward Trejnis 2020-07-23 2020-08-06
33 - rozwiń Interpelacja radnego Edwarda Trejnisa w sprawie zatrudnień w Urzędzie Miejskim w Barwicach interpelacja Edward Trejnis 2020-07-10 2020-07-27
32 - rozwiń Interpelacja w sprawie zieleni gminnej i zadrzewień oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych na terenach wiejskich ( w sołectwach) interpelacja Edward Trejnis 2020-07-06 2020-07-16
31 - rozwiń Zapytanie radnego dotyczące prowadzonego postępowania prokuratorskiego a następnie sądowego w stosunku do pracownika Urzędu Miejskiego w Barwicach zapytanie Adam Sobolewski 2020-06-04 2020-06-15
30 - rozwiń Interpelacja radnego Piotra Małka w sprawie wyznaczenia jednego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na Placu Wolności w Barwicach w pobliżu przychodni NZOZ Sp. z o.o., Apteki Barwickiej S.C .oraz o uzupełnienie oznakowania (o oznakowanie poziome barwy niebieskiej) istniejącego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na placu Wolności przy wjeździe w kierunku kościoła z ul. Bolesława Chrobrego. interpelacja Piotr Małek 2020-05-12 2020-05-27
29 - rozwiń Interpelacja radnego Piotra Małka dot. podjęcia działań w sprawie aplikowania Gminy Barwice o środki zewnętrzne na montaż urządzeń wykorzystujących energię źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaniczne, kolektory słoneczne) na budynkach Szkoły Podstawowej przy ul. Moniuszki w Barwicach. interpelacja Piotr Małek 2020-05-11 2020-05-25
28 - rozwiń Interpelacja radnej Moniki Tkaczyk dot. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej interpelacja Monika Tkaczyk 2020-04-23 2020-05-05
27 - rozwiń Interpelacja radnej Moniki Tkaczyk dot. telefonii komórkowej 5G na terenie Gminy Barwice interpelacja Monika Tkaczyk 2019-08-26 2020-03-12
26 - rozwiń Interpelacja radnej Moniki Tkaczyk dot. telefonii komórkowej 5G interpelacja Monika Tkaczyk 2019-07-05 2020-03-12
25 - rozwiń Interpelacja w sprawie udzielenia informacji w zakresie przyznanych za 2019r rok nagród finansowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Barwicach interpelacja Monika Tkaczyk 2020-01-15 2020-01-31
24 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedłożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z brakiem informacji dla rolników z terenu Gminy Barwice, co do przetargu działki nr 37/11 obręb Jeziorki o powierzchni 38,8840 ha. interpelacja Monika Tkaczyk 2020-01-15 2020-01-31
23 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania wiaty przystankowej przy przystanku autobusowym nr 18 zlokalizowanym w pasie drogowym drogi woj. nr 172, ulicy 1000 lecia w Barwicach interpelacja Piotr Małek 2019-10-04 2019-10-14
22 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania znaku ograniczenia prędkości lub progu zwalniającego oraz chodnika na drodze powiatowej 1250Z (dzialka nr 225) w miejscowości Łeknica interpelacja Dorota Papuga 2019-09-09 2019-09-16
21 - rozwiń Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez naprawę przepustu na wysokości - koniec ulicy Wiśniowej ( uszkodzone przejście przez rzeczkę), kierunek Górki, Śmilcz interpelacja Małgorzata Zaborowska 2019-08-09 2019-08-13
20 - rozwiń Interpelacja w sprawie montażu dwóch progów zwalniających interpelacja Piotr Małek 2019-07-26 2019-07-29
19 - rozwiń Interpelacja w sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej . interpelacja Piotr Małek 2019-07-24 2019-07-29
18 - rozwiń Interpelacja w sprawie remontu lub poprawy jakości ulicy Nowej interpelacja Małgorzata Zaborowska 2019-07-01 2019-07-10
17 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez wyznaczenie miejsca dla pieszych na ul. Woj.Polskiego interpelacja Małgorzata Zaborowska 2019-07-01 2019-07-10
16 - rozwiń dot. przedłożenia decyzji środowiskowej dotyczącej uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania w postaci budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Barwice oraz szczgółowych zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w 2010 roku interpelacja Monika Tkaczyk 2019-05-30 2019-06-11
15 - rozwiń Zapytanie w sprawie możliwości podłączenia miejscowości do sieci gazowej zapytanie Dorota Papuga 2019-04-04 2019-04-12
14 - rozwiń Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa w centrum Barwic: poprzez wprowadzenie ograniczenia prędkości dla pojazdów przejeżdżających przez ulicę Bolesława Chrobrego, plac Wolności i ulice Wojska Polskiego oraz wyznaczenia dwóch przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego ( w obrębie skrzyżowania z ul. Wiejską) oraz na ulicy Bolesława Chrobrego (w pobliżu sklepu DINO) interpelacja Justyna Pietras 2019-03-28 2019-04-11
13 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania znaku ograniczenia prędkości na drodze gminnej w miejscowości Łeknica prowadzącej do miejscowości Liniec na wysokości numerów domów 50-54 interpelacja Dorota Papuga 2019-03-27 2019-04-11
12 - rozwiń Zapytanie dotyczące wyjaśnień w związku z udzieloną odpowiedzią na interpelację Nr 0003.07. 2019 z dnia 13.02. 2019r. zapytanie Adam Sobolewski 2019-02-19 2019-03-01
11 - rozwiń Interpelacja w sprawie budowy dwóch dodatkowych Otwartych Stref Aktywności w Barwicach interpelacja Piotr Małek 2019-02-15 2019-02-26
10 - rozwiń Interpelacja w sprawie zwrotu nadebranej subwencji oświatowej interpelacja Adam Sobolewski 2019-01-31 2019-02-13
9 - rozwiń interpelacja radnego Adama Sobolewskiego dot. wyjazdu służbowego Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju interpelacja Adam Sobolewski 2019-01-21 2019-02-04
8 - rozwiń interpelacja w sprawie programu Senior + interpelacja Adam Sobolewski 2019-01-21 2019-02-04
7 - rozwiń Interpelacja w sprawie przedstawienia kserokopii faktur interpelacja Monika Tkaczyk 2019-01-10 2019-01-23
6 - rozwiń Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 17.12.2018r. interpelacja Adam Sobolewski 2019-01-02 2019-01-11
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 11.12.2018r. interpelacja Adam Sobolewski 2019-01-02 2019-01-11
4 - rozwiń dot. udzielenia odpowiedzi w sprawie deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości - spółki ZGM interpelacja Adam Sobolewski 2018-12-17 2018-12-21
3 - rozwiń dotyczy uzupełnienia interpelacji z dnia 26 listopada 2018r. interpelacja Adam Sobolewski 2018-12-11 2018-12-21
2 - rozwiń Prośba o udzielenie informacji w sprawie prowadzonego postępowania karno-skarbowego wobec pracownika interpelacja Adam Sobolewski 2018-11-26 2018-12-06
1 - rozwiń W sprawie projektu "Szkoła Nauki, Przygody, Współpracy" interpelacja Adam Sobolewski 2018-11-21 2018-12-03